ақылгөй


ақылгөй
bilge, bilgin

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

 • ақылгөйсу — … – Бұл сөздер а қ ы л г ө й с у емес, жәй бір бейуақыттағы толғаныс тәрізді (Тоғызыншы шежіре, 26) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • Koriak — Cet article concerne la langue koriake. Pour le peuple koriak, voir Koriaks. Koriak нымылг’ын (Nymylg yn) Parlée en  Russie …   Wikipédia en Français

 • Корякский язык — Самоназвание: нымылг’ын,чав чывав Страны: Россия …   Википедия

 • Liste Swadesh du koriak — Cet article propose une liste Swadesh de 207 mots de la langue koriak, une langue tchoukotko kamtchatkienne parlée par les Koriaks à l extrémité est de la Sibérie, principalement dans l okroug de Koriakie. Chaque mot est accompagné de sa… …   Wikipédia en Français

 • ақылқойшы — (Орал, Чап.) ақылгөй …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • мәслаһатгөй — (Өзб., Ташк.) кеңес беруші. Сенің м ә с л а һ а т г ө й л і г і ң бар ма деймін? Саған ақыл үйретіп ақылгөйлік жасап жүрген кім өзі (Өзб., Ташк.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • абызшылап — үст. Абыз тәрізді, білгір, ақылгөй. «Өткеннен – мұрағат, өркенге – ұлағат» дейді. Мұрағаты не, ұлағаты не? Сапекең тым а б ы з ш ы л а п кеткен бе, қалай? (Ә. Ыдырысов, Тұлға., 122) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • ақылмандық — зат. Ақылдылық, ақылгөй. Аудармашының өз жанынан қосқан жолдарын, шексіз бұрмалаушылықты, жалаң а қ ы л м а н д ы қ т ы оқығанда ұяттан кірерге тесік таппайсыз (Қаз. әдеб., 15.04.1983, 6) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • ақылнама — зат. Ақыл айту ісі. Өйткені мынау дидактика, яғни а қ ы л н а м а. Ақын жұртқа ақылгөйсімеуі керек (Қаз. әдеб., 12.12.1973, 3) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • пәлсапашылдық — зат. Пәлсапашы болушылық; терең ойлылық. – Сапеке, соның бәрі сіздің шежіреші п ә л с а п а ш ы л д ы ғ ы ң ы з д а, ақылгөй абыздығыңызда (Ә.Ыдырысов, Тұлға., 132) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • түсініс — зат. сөйл. Түсінік. Олардың қылмысын ашып, көпшілік арасында т ү с і н і с беру керек (Б.Майлин, Майдан, 112). Бұрын естіп Нұрғалиға өзінше т ү с і н і с беруші еді. Нұрғали ол кезде Аманбайды бір ақылгөй, жетекші есебінде санайтын (Б.Майлин,… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі